Časté dotazy = FAQ

Solární ventilace větrají, temperují a vysušují místnosti. Na jakých objektech je lze využít?
Solární ventilace lze využít téměř na všech objektech, chatách, RD, administrativních budovách, výrobních a skladovacích objektech, na sportovních a víceúčelových halách, sportovních kabinách atd. Důležitým předpokladem však vždy zůstává možnost instalace na místo s vhodným slunečním zářením.

Je možné Vaše produkty shlédnout na jednom místě?
Ano,model solární ventilace Vám rádi předvedeme přímo u Vás, na místě realizace. Schůzka je nezávazná a zdarma. Objednejte si prosím telefonicky návštěvu na konkrétní dobu.

Jakou roli hraje umístění solární ventilace na objekt?
Doporučujeme umístění na zeď svisle s výchylkou od „čistého jihu“ do max. +-70o. K dispozici máme pro každé místo v Evropě sluneční mapu, tedy  Vám přesně můžeme říci, kolik sluneční energie kdy na Váš objekt dopadne. Při montáži na střechu bývá velmi často optimální sklon 36o od svislice. Pro azimut, tedy odchylku od čistého jihu platí stejná pravidla, jako v případě montáže na zeď. Tedy do max. +-70o.

Je Česká republika vhodnou destinací pro solární ventilaci, přece jenom zde nesvítí slunce jako v Arizoně?
Česká republika je vhodná. Na 1m2 svislé plochy orientované na jih za rok dopadne od 800 do 950 kWh sluneční energie. Při účinnosti produktů kolem 65 – 70% to je zisk 520 až 665 kWh/m2.

Můžete srovnat montáž na zeď, do fasády, na střechu?
Každá z uvedených montáží má svoje výhody. V případě montáže na zeď je hlavní výhodou vyšší účinnost v zimních měsících, neboť sluneční paprsky dopadají na absorbér pod lepším úhlem. Další výhodou této montáže je skutečnost, že výstupní potrubí bývá dlouhé kolem 40 cm. To přináší malé tepelné ztráty. Montáž přímo do fasády na rozdíl od prvního příkladu vyžaduje ještě kratší potrubí, to znamená opět menší tepelné ztráty, na které vhodně působí i skrytí panelu přímo ve fasádě. Navíc toto řešení je oproti oběma ostatním řešením nejlepší z hlediska estetiky. Umístění panelu na střeše umožňuje variaci úhlů, je zde třeba však použít delšího vedení (roury nebo trubky) teplého vzduchu, kromě vyšších tepelných ztrát dochází v celém systému k vyšší tlakové ztrátě. Maximální délku klasického vedení doporučujeme v rozmezí 1 – 3 metry. V případě nemožnosti dodržení těchto pokynů buď není vhodné panel použít vůbec, anebo je třeba zvolit řešení s lépe tepelně izolovanou hadicí doplněnou dalším (např.: potrubním) ventilátorem. Při montáži na střechu s ostrým úhlem vzhledem k vodorovné rovině dochází nejen ke značnému snížení výkonu v zimních měsících (kdy je tento nejvíce potřeba), ale může být i problém spočívající ve sněhové pokrývce přímo na skle.

Zvládne montáž solárního panelu průměrný „kutil“? Kolik lidí je potřeba?
I když montáž zvládne jeden člověk, je přece jen výhodné, pokud montáž provádějí dva pracovníci. Pro průměrně zručného člověka je montáž snadná. Největší montážní operací bývá vytvoření otvoru o průměru cca 110 – 120 mm. Zde je velmi často potřeba vypůjčit si tzv. jádrovou vrtačku. Ostatní operace tvoří vyměření, vrtání otvorů pro hmoždinky, šroubování a jednoduché zapojení ventilátoru. Dále je třeba začistit otvor kolem difusoru.  Pokud si na montáž netroufáte, kontaktujte nás, rádi Vám s montáži pomůžeme.

Jaké je možná maximální délka potrubí u solárních panelů?
Jak již bylo řečeno, klasická délka se pohybuje od 1 m do max. 3 m. V případě nemožnosti dodržení těchto pokynů buď není vhodné panel použít vůbec, anebo je třeba zvolit řešení s lépe tepelně izolovanou hadicí doplněnou dalším (např.: potrubním) ventilátorem.

Jaká je životnost solární ventilace a jak čas ovlivní snížení účinnosti?
Odhadovaná životnost solární ventilace je 15-20 let. Pro zasklení solárních panelů a solárních oken používáme vysoce kvalitní bezpečnostní sklo s propustností 92 %, u kterého je garantován pokles propustnosti maximálně 2 % za 5 let. Toto je obrovská výhoda ve srovnání s panely, které používají pro zasklení polykarbonát. Jak známo, propustnost polykarbonátu klesá v průběhu let o desítky procent, nehledě k tomu, že i polykarbonát s UV – úpravou během let žloutne a bledne. Garantovaná životnost námi používané solární barvy je 25 let. Životnost také samozřejmě závisí na vhodné volbě fotovoltaické části. Proto i výběru dodavatelů těchto komponent byla věnována značná pozornost. Z hlediska životnosti lze tvrdit, že kritickým místem je obecně druh ventilátoru. Proto používáme v naprosté většině případů ventilátory s uložením v magnetickém poli, aby nemohlo dojít k zadření ložisek. Pokud by byla použita klasická ložiska, vlivem vysoké teploty by byla málo mazána a jejich životnost by byla nízká. Přesto jsou naše konstrukce prováděny tak, aby bylo možné ventilátor kdykoliv vyměnit.

Jak náchylné je přední sklo na rozbití?
Přední sklo není na rozbití náchylné. Nejedná se totiž o normální sklo, ale o sklo bezpečnostní, tvrzené se zabroušenými hranami. Náchylnost na rozbití je tedy podstatně nižší, než u běžných skel dodávaných do nových oken. Pokud by sklo bylo opravdu prudkým nárazem rozbito, nevzniknou ostré střepy.

Rosí se přední sklo?
Samozřejmě při určitých povětrnostních podmínkách (vysoká vlhkost vzduchu, prudké ochlazení), k orosení dochází. Konstrukce solárních panelů a solárních oken s tímto jevem počítá. Proto je umožněn přirozený odtok kondenzátoru spodním sáním vzduchu. V případě kondenzace je počasí takové, že nesvítí slunce a solární panel či solární okno tedy právě nepracuje. Při zlepšení počasí dochází velmi rychle k automatickému vysušení solárního panelu, solárního okna či solární fasády. Ve velmi krátkém čase naše solární produkty tedy začínají pracovat na plný výkon. V zimních měsících dojde i ke zmrznutí kondenzátu. K jeho odstranění dochází taktéž automaticky dle výše popsaného postupu.

Proč doporučujete používání regulátorů a jaké jsou možnosti?
Použití regulátoru přináší vyšší standard a lepší využití solárních panelů. Naše regulátory mají minimálně dvě teplotní čidla. První čidlo snímá teplotu v místnosti a druhé čidlo teplotu přímo v solárním panelu či v solárním okně. Toto čidlo bývá umisťováno poblíž ventilátoru. Jednoduše řečeno, solární ventilace funguje pouze tehdy, je-li teplota vzduchu v panelu vyšší než teplota požadovaná, a zároveň teplota vzduchu v místnosti je nižší než maximální nastavená teplota. Dodáváme dva základní typy těchto regulátorů, jeden s LED podsvýceným displejem. Na něm jsou zobrazovány jak obě teploty, tak také okamžité napětí dodávané fotovoltaickým článkem. Tento regulátor může pracovat jak v manuálním, tak i automatickém režimu. Druhý, námi vyvinutý regulátor, se podobá regulátorům plynových kotlů. Kromě snímání obou teplot je navíc vybaven vstupem pro síťový adaptér 12 V. V tomto případě lze solární panel či solární okno využít i v době, kdy nesvítí slunce. Na regulátoru je možné nastavit provozní doby ventilátoru pro jednotlivé dny v týdnu. Je-li nastaven nějaký spínací čas a svítí-li slunce, je ventilátor přednostně napájen fotovoltaickým článkem. Nesvítí-li slunce (např.: v noci), je ventilátor napájen prostřednictvím síťového adaptéru. Zde je třeba uvést, že i v případě bez slunečního svitu bývá teplota vzduchu v solárním panelu zpravidla vyšší, než teplota venkovní.

Jaké materiály jsou u solární ventilace používány?
Převážnou část tvoří hliníkové slitiny (AlMg 3) apod., speciální tmely, bezpečnostní skla a speciální plasty.V našich výrobcích nepoužíváme žádné filcové materiály, které mohou být sami o sobě zdravotně závadné, může se v nich vyskytovat plíseň, řada mikroorganismů atd. 

Vháním-li do místnosti vzduch, vzniká přetlak. Jaké to má důsledky?
Ano, máte pravdu, v podstatě se jedná o přetlakové větrání. Nárůst tlaku v místnosti, kam je teplý vzduch přiváděn je poměrně velmi malý. Toto mírné navýšení je kompenzováno rozložením do celého objektu (netěsnosti pode dveřmi apod.). Případný o něco vyšší přetlak je vyrovnáván např. větrací mřížkou, která je běžně umístěná v koupelně či WC, kuchyňskou digestoří, krbem či krbovými kamny, netěsnostmi stavby atd.

Jak se provádí údržba solární ventilace?
Naprostá většina našich výrobků údržbu nevyžaduje. Případné znečištění skel je z velké části odstraněno přirozeně dešti. V období silného pylového výskytu a dlouhodobého bez srážkového počasí doporučujeme sklo očistiti běžnými čistícími prostředky na okna.

Může skrze difuzor „táhnout“?
Ano, za jistých tlakových podmínek může difusorem nepatrně profukovat do místnosti. Tato skutečnost je velmi řídká, není citelná a ani z teplotního hlediska neznamená ztrátu. Teoreticky i prakticky v případě nepoužití regulátoru je v ranních hodinách těsně po východu slunce teplota uvnitř solárního panelu či solárního okna nízká. První sluneční paprsky „roztočí ventilátor“ a ten může několik málo minut dodávat do místnosti studenější vzduch. Právě proto jsou součástí našich výrobků regulátory, které dodávku studeného vzduchu do místnosti vylučují.Teoreticky lze do systému zařadit i zpětnou klapku (nejlépe slídovou či co nejlehčí), tím ale dojde k větší tlakové ztrátě, a proto se toto řešení používá výjimečně.

Jak je to s hlučností ventilátoru?
Námi nejčastěji používané ventilátory mají max. 4 500 otáček a max. hlučnost 46 dBA. Pomocí regulátorů lze snížit otáčky ventilátoru a podstatně tak snížit jeho hlučnost. Při snížení otáček dochází pouze k mírnému snížení tepelného toku, neboť při změně průtočného množství dojde ke zvýšení výstupní teploty vzduchu. Samozřejmě, že všichni členové našeho týmu solární ventilace používají a mají s nimi dlouhodobé zkušenosti. Žádný z nich nevidí v hlučnosti problém. Pokud produkty fungují v nepřítomnosti obyvatel, k problému docházet nemůže, pokud jsou obyvatelé přítomni, lze kdykoliv tlačítkem nebo kolečkem regulátoru snížit otáčky ventilátoru.

Jsou solární ventilace skutečně vyráběné v České republice?
Samozřejmě, solární ventilace jsou kompletně vyráběny v České republice. Solární ventilace jsou v ČR také vyvíjeny, konstruovány a testovány!

 

 

 

 
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.